SisältöpalvelutFokusPerintö- ja lahjaverotus
Perintö- ja lahjaverotus
Jaakko Ossa
Fokus

Perintö- ja lahjaverotus

Perintö- ja lahjaverosäännöksillä on keskeinen merkitys perhevarallisuuden ja sen hallinnon suunnittelussa. Teoksessa selvitetään kattavasti perintö- ja lahjaverotukseen liittyvät kysymykset, alkaen verovelvollisuuden alkamisajankohdasta, testamentin sekä perunkirjan laatimisesta aina verotuksen toimittamiseen ja veron vanhentuminen. Lisäksi käydään läpi lahjaverotuksen piirteet kattavasti, mm. lahjan tunnusmerkit ja omaisuuden lahjoittamisen verotustilanteet. Sekä perintö- että lahjaverotuksen perusteet selvitetään, mm. kaksinkertainen verotus ja kansainväliset verotustilanteet. Teoksessa käsitellään myös perhevarallisuutta koskevat säännökset, esimerkiksi avioehtosopimus ja ositus. Myös perimysjärjestys ja perintöosuuden määräytyminen selvitetään. Lisäksi teoksessa käsitellään mm. perintökaaren ja avioliittolain säännöksiä siltä osin kuin niitä tarvitaan verosäännösten taustatiedoksi. Perhe- ja yritysvarallisuuden siirtymistä sukupolvelta toiselle käydään läpi ja selvitetään mm. käyvän arvon määräytyminen. Tämän vuoksi on tarkasteltu myös näiden saantojen jälkeisiä tilanteita, kuten kuolinpesän verokohtelua, ositukseen ja perinnönjakoon liittyviä verotuksellisia kysymyksiä kuin myös vastikkeettomasti saatujen varallisuuserien edelleen myyntiä. Verosuunnittelulla on keskeinen merkitys. Teoksessa on kiinnitetty näihin kysymyksiin erityistä huomiota ja siinä käydään myös rajanveto veronkiertoon. Perintö- ja lahjaverotuksen huojennussäännökset ja verotusmenettely käydään myös kattavasti läpi. Asiantuntijana: Jaakko Ossa

Hinta sisältää yhden henkilökohtaisen käyttäjälisenssin palveluun vuodeksi. Verkkokaupasta voit tilata lisenssin yhdelle käyttäjälle. Ota yhteyttä myyntiimme, jos olet kiinnostunut useamman käyttäjän lisenssistä.

Tilaus on kestotilaus, joka uusiutuu vuosittain. Tilauskauden vaihtuessa voit halutessasi katkaista tilauksen.

Hinta 180,00 € + alv / 12 kk
Fokus

Fokuksessa on kymmeniä digitaalisia hakuteoksia juridiikasta, taloushallinnosta ja verotuksesta. Kun lainsäädäntö muuttuu ja saadaan uutta oikeuskäytäntöä, teoksia päivittävät omien erikoisalojensa johtavat asiantuntijat - saat aina tuoreimman tiedon.